Arnsberg

Westfalia - moneta miejskaFoto: Krogoll maShops/2019/5,50EUR

19.1a 5 fenigów 1917 ∅ 18,0 cynk
Odstęp K-E 1,5mm
Nakład 30.000 egz. (a+b)
Funck 19.1b, Menzel


Foto: Lanz eBay/2015/5EUR

19.1b 5 fenigów 1917 ∅ 18,0 cynk
Nakład 30.000 egz. (a+b)
Odstęp K-E 4,0mm
Funck 19.1b, Menzel

19.1Ag 5 fenigów 1917 ∅ 18,0 srebro
Funck 19.1Ag, Menzel


19.2a 10 fenigów 1917 ∅ 20,2 cynk
Nakład 30.000 egz.
Funck 19.2a, Menzel


Foto: Lanz eBay/2016/4EUR

19.2b 10 fenigów 1917 ∅ 20,2 cynk
Nakład 30.000 egz.
Funck 19.2b, Menzel

19.2Ag 10 fenigów 1917 ∅ 20,2 srebro
Funck 19.2Ag, MenzelFoto: Lanz eBay/2015/5EUR

VCoins/2018/10USD

19.3a 50 fenigów 1917 ∅ 23,2 cynk
5-0 wynosi 0,2mm, K-E wynosi 3,0mm
Nakład 30.000 egz.(a+b)
Funck 19.3a, Menzel

19.3b 50 fenigów 1917 ∅ 23,2 cynk
5-0 wynosi 1,0mm, K-E wynosi 8,5mm
Nakład 30.000 egz.(a+b)
Funck 19.3b, MenzelFoto: Lanz eBay/2016/12EUR

19.4a 5 fenigów 1918 ∅ 18,1 żelazo
Nakład 20.250 egz. Data 1,5mm wysokości
Funck 19.4a, Menzel


Foto: maShops/CDMA/2020/8EUR

19.4b 5 fenigów 1918 ∅ 18,1 żelazo
Nakład 20.250 egz. (a+b) Data 2,0mm wysokości
Funck 19.4b, MenzelFoto: Lanz eBay/18EUR
eBay/2019/23EUR

19.5 10 fenigów 1918 ∅ 20,0 żelazo
Nakład 20.400 egz.
Funck 19.5, MenzelFoto: Lanz eBay

19.6 50 fenigów 1918 ∅ 23,3 żelazo
Nakład 10.000 egz.
Funck 19.6, MenzelFoto: groschen-kabinett eBay/2019/13EUR

19.7a 50 fenigów 1919 ∅ 23,4 żelazo
Tło herbu karbowane
Funck 19.7a, MenzelFoto: Lanz eBay

19.7b 50 fenigów 1919 ∅ 23,4 żelazo
Tło herbu gładkie
Funck 19.7b, Menzel