Buer

Westfalia - moneta miejska



Foto: maShops/2018/2EUR

64.1 25 fenigów bez daty ∅ 21,0 cynk 8-kąt
Funck 64.1, Menzel



Foto: eBay.com/2019/6,5USD

64.2 25 fenigów bez daty ∅ 21,0 żelazo 8-kąt
Funck 64.2, Menzel



64.3 10 fenigów 1919 ∅ 21,0 cynk
Funck 64.3, Menzel



64.4 50 fenigów bez daty ∅ 24,0 cynk
Funck 64.4, Menzel



64.5a 10 fenigów 1919 ∅ 20,0 żelazo
herb 12,0mm, odległośc 1-0 wynosi 2,0mm
Funck 64.5a, Menzel


64.5b 10 fenigów 1919 ∅ 20,0 żelazo
herb 12,5mm, odległośc 1-0 wynosi 1,5mm
Funck 64.5b, Menzel


64.5c 10 fenigów 1919 ∅ 20,0 żelazo
herb karbowany 12,5mm, odległośc 1-0 wynosi 1,5mm
Funck 64.5c, Menzel


64.5d 10 fenigów 1919 ∅ 20,3 żelazo
herb karbowany 12,5mm, odległośc 1-0 wynosi 1,5mm
Funck 64.5d, Menzel


64.5e 10 fenigów 1919 ∅ 20,6 żelazo
herb karbowany 12,5mm, odległośc 1-0 wynosi 1,5mm
Funck 64.5e, Menzel



64.6 50 fenigów 1919 ∅ 24,0 żelazo
Funck 64.6, Menzel