Crossen/Oder - Krosno Odrzańskie

Województwo lubuskie

Emisja Rady Miejskiej
Foto: dukacik_bb- Allegro/2010/153zł,
Allegro/2016/258zł, eBay/2016/59EUR, eBay/2017/23EUR, maShops/2019/50EUR

1.1 1 fenig bez daty ∅ 16,2, żelazo
Nakład nieznany
Moneta ta wybita była również przez Roettingera oryginalnymi stemplami
Suchanek/Kurpiewski Z-144, Funck 85.1 (30EUR, 50EUR), Sikorski t.II poz.46.1Foto: paw_pio- Allegro/2011/103 zł, Allegro/2011/40zł, Allegro/2015/30zł, eBay/2016/7EUR, 8EUR, eBay/2017/5EUR

2.1 10 fenigów bez daty ∅ 20,2, żelazo, waga 2,44g
Nakład nieznany. Na awersie odległość pomiędzy R i T (ODER STADT) 1,5mm
Odmiana; awers- 66 perełek zewnętrznych, rewers - 69 perełek zewnętrznych, 63 elementy sznurkowe wewnętrzne, wieże oddalone od otoku
Suchanek/Kurpiewski Z-145, Funck 85.2a (5EUR, 8EUR), Sikorski t.II poz.46.2.1Odmiana nr 2 i 3 charakteryzuje się również odmiennym orłem w herbie

2.2 10 fenigów bez daty ∅ 20,0, żelazo
Nakład nieznany. Na awersie odległość pomiędzy R i T (ODER STADT) 2,4mm
Na rewersie odległość pomiędzy 1 i 0 wynosi 0,5mm
Odmiana; awers- 64 perełki zewnętrzne, rewers - 55 perełek zewnętrznych, 57 elementów sznurkowych wewnętrznych, wieże dotykają otok

Suchanek/Kurpiewski Z-145, Funck 85.2b (15EUR, 25EUR), Sikorski t.II poz.46.2.2Foto: paw_pio- Allegro/2011/102zł, Allegro/2015/13zł

2.3 10 fenigów bez daty ∅ 20,0, żelazo, waga 2,30g
Nakład nieznany. Na awersie odległość pomiędzy R i T (ODER STADT) 2,4mm
Na rewersie odległość pomiędzy 1 i 0 wynosi 1,2mm
Odmiana; awers- 64 perełki zewnętrzne, rewers - 61 perełek zewnętrznych, 66 elementów sznurkowych wewnętrznych, wieże dotykają otok

Suchanek/Kurpiewski Z-145, Funck 85.2c (3EUR, 5EUR), Sikorski t.II poz.46.2.3Foto: Robert Krogoll- Mashops/2010/29EUR, eBay/2017/21EUR

3.1 50 fenigów bez daty ∅ 25,4, żelazo
Nakład nieznany, naroże cyfry 5 oddalone o 1mm od perełek
Rewers - 53 perełki wewnętrzne, 74 zewnętrzne
Suchanek/Kurpiewski Z-146, Funck 85.3a (22EUR, 35EUR), Sikorski t.II poz.46.3.1Foto: max-von-stirlitz- eBay/2012/28EUR

3.2 50 fenigów bez daty ∅ 25,4, żelazo
Nakład nieznany,
naroże cyfry 5 oddalone o 0,5 mm od perełek
Rewers - 54 perełki wewnętrzne, 73 zewnętrzne
Suchanek/Kurpiewski Z-146, Funck 85.3b (22EUR, 35EUR), Sikorski t.II poz.46.3.2