Adelsheim

Badenia - moneta miejska4.1 5 fenigów bez daty ∅ 17,5 cynk
Nakład 8.000 egz.
Funck 4.1, Menzel


4.2 10 fenigów bez daty ∅ 19,8 cynk
Nakład 26.000 egz.
Funck 4.2, Menzel


4.3 50 fenigów bez daty ∅ 22,7 cynk
Nakład 5.000 egz.
Funck 4.3, Menzel4.4 10 fenigów bez daty ∅ 20,0 cynk
Bez dziurki
Nakład 20.700 egz.
Funck 4.4, MenzelFoto: Teutoburger104/2016/100EUR

4.5 50 fenigów bez daty ∅ 22,5 cynk
Bez dziurki
Nakład 2.000 egz.
Funck 4.3, Menzel