Coburg

Bawaria - moneta miejska
50 fenigów 1919 KN 82222 Coburg - św. Maurycy

Patronem Coburga jest święty Maurycy. Dowódca legionu Tebańskiego, który w 286 roku odmawiając składania hołdu pogańskim bóstwom przed bitwą został skazany wraz z ponad 6 tysiącami legionistów na śmierć. Atrybutem św Maurycego jest włócznia z relikwią gwoździa z krzyża pańskiego. Kopia tej włóczni została podarowana przez cesarz Ottona III Chrobremu podczas zjazdu w Gnieźnie w 1000 roku.Foto: eBay/2019/5,90EUR

81.1 5 fenigów 1917 ∅ 19,5 8-kąt cynk
Funck 81.1, Menzel81.2 10 fenigów 1917 ∅ 20,7 8-kąt cynk
Funck 81.2, Menzel81.4 5 fenigów 1917 ∅ 17,9 żelazo
Funck 81.4, MenzelFoto: mgs_maximus/ eBay/2019/8,5EUR

81.5a 10 fenigów 1917 ∅ 20,5 żelazo
odstęp 1-0 wynosi 0,5mm
Funck 81.5a, Menzel


maShops/2019/4,5EUR

81.5b 10 fenigów 1917 ∅ 20,5 żelazo
1 - 0 wynosi 1,00 mm, gwiazdka do K - 3,00 mm
Rewers obwódka wewnętrzna z 59 elementów sznurkowych
Funck 81.5b, Menzel


81.5c 10 fenigów 1917 ∅ 20,5 żelazo
Funck 81.5c, Menzel


Foto: Allegro/2019/12zł

81.5d 10 fenigów 1917 ∅ 20,5 żelazo
1 - 0 wynosi 1,00 mm, gwiazdka do K - 4,00 mm . stopa 1 - 1,0mm do obwódki
Rewers obwódka wewnętrzna z 63 elementów sznurkowych
Funck 81.5d, Menzel


Foto:maShops/2019/4EUR

81.5e 10 fenigów 1917 ∅ 20,5 żelazo
1-0 wynosi 1,25mm, gwiazdka do K 3,3mm

Funck 81.5e, Menzel