Landsberg a. Warthe - Gorzów Wlkp

Województwo lubuskie

Emisja Rady Miejskiej

Monety wybite w firmie Wilhelm Meyer & Franz Wilhelm ze StuttgartuFoto: pienwoj- Allegro/2010/66 zł, maShops/2016/9EUR

1.1 1 fenig bez daty ∅ 17,8 , cynk
Odmiana: kreska pomiędzy literami A i W równoległa do A
Nakład wszystkich odmian 140.340 egz.
Suchanek/Kurpiewski Z-78 (25, 55 zł), Funck 270.1a (6EUR, 9EUR), Sikorski tom I poz. 29.1.1 (15 zł)WCN/1994/24 zł, (Allegro/2009/31 zł), maShops/2016/8EUR

1.2 1 fenig bez daty ∅ 17,8 , cynk
odmiana: kreska pomiędzy literami A i W skośna do obu liter
Nakład wszystkich odmian 140.340 egz.
Funck 270.1b (6EUR, 9EUR), Sikorski tom I poz. 29.1.2 (15 zł)


1.3 1 fenig bez daty ∅ 17,8 , cynk
Odmiana: na awersie kreseczka równoległa do A na rewersie równoległa do W
Nakład wszystkich odmian 140.340 egz.
Suchanek/Kurpiewski Z-78 poz 2 (30, 65 zł), Funck 270.1c (50 DM), Sikorski tom I poz. 29.1.3 (15 zł)maShops/2016/9EUR
2.1 1 fenig bez daty ∅ 17,8 , żelazo
Nakład wszystkich odmian 137.710 egz.
Odmiana: ukośniki większe od liter
Awers 55 perełek wewnętrznych (jedna podwójna), rewers 57 perełek wewnętrznych
Suchanek/Kurpiewski Z-79 (25, 50 zł), Funck 270.6Ab (8EUR. 14EUR), Sikorski tom I poz. 29.7.1 (15 zł)Foto:Robert Krogoll- maShops/2016/10EUR

2.2 1 fenig bez daty ∅ 17,8 , żelazo
Nakład wszystkich odmian 137.710 egz.
Odmiana: ukośniki mniejsze od liter
Awers 56 perełek wewnętrznych, rewers 57 perełek wewnętrznych
Funck 270.6Ae (8EUR, 16EUR), Sikorski tom I poz. 29.7.4 (15 zł)Foto: Muenzzentrum Duerr- MaShops/2012/10EUR,

2.3 1 fenig bez daty ∅ 17,8 , żelazo
Nakład wszystkich odmian 137.710 egz.
Odmiana:
Awers 60 perełek wewnętrznych, rewers 63 perełki wewnętrzne
Funck 270.6Aa (8EUR, 14EUR), Sikorski tom I poz. 29.7.? (15 zł)2.4 1 fenig bez daty ∅ 17,8 , żelazo
Nakład wszystkich odmian 137.710 egz.
Odmiana: ukośniki mniejsze od liter
Awers 69 perełek wewnętrznych, rewers 68 perełek wewnętrznych
Suchanek/Kurpiewski Z-79 (25, 50 zł), Funck 270.6Ac (20EUR,35EUR), Sikorski tom I poz. 29.7.3 (15 zł)maShops/2016/22EUR
2.5 1 fenig bez daty ∅ 17,8 , żelazo
Nakład wszystkich odmian 137.710 egz.
Awers 72 perełek wewnętrznych, rewers 67 perełek wewnętrznych
Funck 270.6Af (14EUR, 25EUR), Sikorski tom I poz. 29.7.2 (15 zł)


2.6 1 fenig bez daty ∅ 17,8 , żelazo
Nakład wszystkich odmian 137.710 egz.
Odmiana: różnice nieznane (jak 2.4 tylko napisy bardziej oddalone od perełek)
Funck 270.6Ad (20EUR, 35EUR)Foto: Aukcja Teutoburg/2016/300EUR
2.7 1 fenig bez daty ∅ 17,8 , żelazo - destrukt


3. 1 fenig bez daty ∅ 17,8 , żelazo
Nakład nieznany (Próba- destukt?)
Awers i rewers identyczne - KLEINGELDERSATZ
Funck 270.6B (300EUR, 500EUR),4.1 5 fenigów bez daty ∅ 20,0 , cynk
odmiana: awers 64 perełek wewnętrznych,
rewers 66 perełek wewnętrznych,

Nakład wszystkich odmian 150.700 egz.
Suchanek/Kurpiewski Z-80 (18, 35 zł), Funck 270.2(8EUR, 10EUR), Sikorski tom I poz. 29.2.6 (10 zł)Foto: Talar2004- Allegro/2009/31 zł,

4.2 5 fenigów bez daty ∅ 20,0 , cynk
odmiana: awers 65 perełek wewnętrznych,
rewers 67 perełek wewnętrznych,

Nakład wszystkich odmian 150.700 egz.
Funck 270.2 (6EUR, 10EUR), Sikorski tom I poz. 29.2.7 (10 zł)Foto: Talar2004- Allegro/2009/31 zł, (Allegro/2010/23 zł),maShops/2016/9EUR

4.3 5 fenigów bez daty ∅ 20,0 , cynk
Odmiana: awers 67 perełek wewnętrznych, 117 kreseczek w otoku
rewers 67 perełek wewnętrznych, 116 kreseczek
Nakład wszystkich odmian 150.700 egz.
Funck 270.2f (6EUR, 10EUR), Sikorski tom I poz. 29.2.1 (10 zł)Foto: Lanz- eBay/2010/6EUR,(Allegro/2009/31 zł},

4.4 5 fenigów bez daty ∅ 20,0 , cynk
odmiana: awers 68 perełek wewnętrznych, 117 kreseczek w otoku
rewers 65 perełek wewnętrznych, 117 kreseczek

Nakład wszystkich odmian 150.700 egz.
Funck 270.2 (5EUR, 8EUR), Sikorski tom I poz. 29.2.2 (10 zł)Foto: artelier25 -eBay/2013/.. Euro,

4.5 5 fenigów bez daty ∅ 20,0 , cynk
odmiana: awers 68 perełek wewnętrznych,
rewers 67 perełek wewnętrznych,

Nakład wszystkich odmian 150.700 egz.
Funck 270.2 (5EUR, 8EUR), Sikorski tom I poz. 29.2.? (10 zł)Foto: max-von-stirlitz -eBay/2017/3EUR,

4.6 5 fenigów bez daty ∅ 20,0 , cynk
odmiana: awers 68 perełek wewnętrznych,
rewers 67 perełek wewnętrznych, kreska pomiędzy A/W krótka, nachodzi na W

Nakład wszystkich odmian 150.700 egz.
Funck 270.2 (5EUR, 8EUR), Sikorski tom I poz. 29.2.? (10 zł)Foto: Muenzzentrum Duerr- MaShops/2012/5 Euro,

4.7 5 fenigów bez daty ∅ 20,0 , cynk
odmiana: awers 68 perełek wewnętrznych,
rewers 68 perełek wewnętrznych,

Nakład wszystkich odmian 150.700 egz.
Funck 270.2d (5EUR, 8EUR), Sikorski tom I poz. 29.2.? (10 zł)Foto: Talar2004- Allegro/2010/31 zł, 40,0 zł

5.1 10 fenigów bez daty ∅ 21,2 , cynk
odmiana: awers 50 perełek wewnętrznych,jedna gwiazdka, 123 kreseczki w otoku
rewers 53 perełki wewnętrzne,dwie gwiazdki, 124 kreseczki

Nakład wszystkich odmian 401.000 egz.
Suchanek/Kurpiewski Z-81 poz.2 (18, 35 zł) Funck 270.3a (3EUR, 5EUR), Sikorski tom I poz. 29.3.1 (10 zł)


5.2 10 fenigów bez daty ∅ 21,2 , cynk
odmiana:
gwiazdka pomiędzy M i W nie znajduje się w środku - bliżej W
Funck 270.3b (3EUR, 5EUR), Sikorski tom I poz. 29.3.2 (10 zł)Foto: Talar2004- Allegro/2009/12 zł, eBay/2017/8EUR

6.1 10 fenigów bez daty ∅ 22,5 , cynk
odmiana:
odmiana: awers- 80 perełek
rewers - 84 perełek, A i W blisko siebie
Suchanek/Kurpiewski Z-81 poz.1 (18, 35 zł), Funck 270.3d (2EUR, 4EUR), Sikorski tom I poz. 29.4.2 (10 zł)Foto: paw_pio- Allegro/2011/20zł, eBay/2017/8EUR

6.2 10 fenigów bez daty ∅ 22,6 , cynk
odmiana: awers- 81 perełek
rewers - 81 perełek, stopa jedynki nachodzi pomiędzy L i A
odległość M w MAGISTRAT od perełek wynosi 0,3mm
Funck 270.3a (2EUR, 4EUR), Sikorski tom I poz. 29.4.1 (10 zł)Foto: paw_pio- Allegro/2012/..

6.3 10 fenigów bez daty ∅ 22,6 , cynk
odmiana: awers- 81 perełek
rewers - 81 perełek, stopa jedynki nachodzi na L
odległość M w MAGISTRAT od perełek wynosi 0,6mm
Funck 270.3 (2EUR, 4EUR), Sikorski tom I poz. 29.4.3 (10 zł)Foto: salino*10- eBay/2012/..

6.4 10 fenigów bez daty ∅ 22,5 , cynk
odmiana: awers - 81 perełek
rewers 84 perełki wewnętrzne
Funck 270.3 (2EUR, 4EUR), Sikorski tom I poz. 29.4.4 (10 zł)Foto: mareksiwuch- Allegro/2010/23 zł, (2009/11 zł)

7.1 10 fenigów bez daty ∅ 23,1 , żelazo
odmiana: awers- 54 perełek
rewers - 56 perełek
Suchanek/Kurpiewski Z-81 poz.4 (15, 25 zł) Funck 270.7(2EUR, 4EUR), Sikorski tom I poz. 29.8.2 (10 zł)Foto: pienwoj- Allegro/2009/31 zł,

7.2 10 fenigów bez daty ∅ 23,0 , żelazo
odmiana: awers- 55 perełek
rewers - 56 perełek
Funck 270.7 (2EUR, 4EUR), Sikorski tom I poz. 29.8.1 (10 zł)


7.3 10 fenigów bez daty ∅ 23,0 , żelazo
odmiana:
Funck 270.7 (6EUR, 10EUR), Sikorski tom I poz. 29.8.3 (10 zł)Foto: pienwoj- Allegro/2009/35 zł,

8.1 1/2 marki bez daty ∅ 24,0 , cynk
odmiana: awers 57 perełek wewnętrznych
rewers 57 perełek wewnętrznych
Funck 270.5c (4EUR, 7EUR), Sikorski tom I poz. 29.6.2 (10 zł)Foto: STEFCI0- Allegro/2007/43 zł,

8.2 1/2 marki bez daty ∅ 24,0 , cynk
odmiana: awers 57 perełek wewnętrznych
rewers 61 perełek wewnętrznych
Funck 270.5e (12EUR, 20EUR), Sikorski tom I poz. 29.6.4 (10 zł)Foto: pienwoj- Allegro/2010/45 zł,

8.3 1/2 marki bez daty ∅ 23,8 , cynk
odmiana: awers 63 perełki wewnętrzne
rewers 66 perełek wewnętrznych, ukośnik pomiędzy A i W długi
Funck 270.5a (4EUR, 7EUR), Sikorski tom I poz. 29.5 (10 zł)Foto: pienwoj- Allegro/2009/38 zł,

8.4 1/2 marki bez daty ∅ 24,0 , cynk
odmiana: awers 63 perełki wewnętrzne
rewers 66 perełek wewnętrznych, ukośnik pomiędzy A i W krótki (zapchany stempel ?)
Funck 270.5d (4EUR, 7EUR), Sikorski tom I poz. 29.6.3 (10 zł)Foto: pienwoj- Allegro/2009/35 zł,

89.5 1/2 marki bez daty ∅ 24,0 , cynk
odmiana: awers 64 perełki wewnętrzne, jedynka trafia w literę D
rewers 66 perełek wewnętrznych
Suchanek/Kurpiewski Z-82 (18, 40 zł) Funck 270.5b (4EUR, 7EUR), Sikorski tom I poz. 29.6.1 (10 zł)Foto: Artur Szewczyk

9.1 1/2 marki bez daty ∅ 24,0 , żelazo, waga 3,40g
Awers- odległość A od 2 wynosi 1,0mm, odległość G-W 1,8mm
Odmiana: awers 57 perełek wewnętrznych
rewers 66 perełek wewnętrznych,
Funck 270.8c (100EUR, 150EUR), Sikorski tom I poz. 29.9.3 ?(35 zł)
Funck i Sikorski podają dla tej odmiany odległość G-W 3mmFoto: mynielwy- Allegro/2007/260 zł, (cena minimalna nieosiągnięta)

9.2 1/2 marki bez daty ∅ 24,0 , żelazo
odmiana: awers 61 perełek wewnętrznych, odległość G-W wynosi 1,85mm
rewers 66 perełek wewnętrznych,
Awers: 2 oddalona od A o 0,5mm
Suchanek/Kurpiewski Z-83 (35, 70 zł) Funck 270.8b(140EUR, 220EUR), Sikorski tom I poz. 29.9.2 ?(35 zł)
Funck i Sikorski podają dla tej odmiany odległość G-W 3mmFoto: Artur Szewczyk

maShops/2016/75EUR
9.3 1/2 marki bez daty ∅ 24,05, żelazo, waga 3,38g
Awers- odległość A od 2 wynosi 0,6mm, odległość G-W 1,2mm , po W kropka
Odmiana: awers 63 perełki wewnętrzne
rewers 66 perełek wewnętrznych,
Funck 270.8a (60EUR, 90EUR), Sikorski tom I poz. 29.9.1 (35 zł)