Allstedt

Saksonia - Allstedt moneta miejska
Foto: WAG/2015

9.1   5 fenigów ∅ 19,5 żelazo, (8-kąt)
Funck 9.1Foto: WAG/2015

9.2a   10 fenigów ∅ 20,5 żelazo, (8-kąt)
odstęp 1-0 wynosi 1,0mm, gwiazdka o średnicy 1,5mm, odstep K-E 12,5mm
Funck 9.2a9.2b   10 fenigów ∅ 20,5 żelazo, (8-kąt)
odstęp 1-0 wynosi 1,0mm, gwiazdka o średnicy 2,0mm, odstep K-E 13,0mm
Funck 9.2bFoto: maShops/POINSIGNON/2019/12€

9.2c   10 fenigów ∅ 20,5 żelazo, (8-kąt)
odstęp 1-0 wynosi 1,5mm, gwiazdka o średnicy 1,5mm
Funck 9.2c9.2d   10 fenigów ∅ 20,5 żelazo, (8-kąt)
odstęp 1-0 wynosi 1,5mm, gwiazdka o średnicy 2,0mm
Funck 9.2dFoto: WAG/2015/4 szt/12€

9.3   50 fenigów ∅ 25,5 żelazo,
Funck 9.3