Bielefeld

Westfalia - moneta kasy miejskiejFoto: maShops/Helmig/2018/3EUR

40.1 5 fenigów 1917 ∅ 18,1 cynk 8-kąt
Nakład 100.000 szt
Funck 40.1, Menzel


Foto: Teutoburger122/2019/3000EUR c.wyw.

40.1Au 5 fenigów 1917 ∅ 18,1 złoto 8-kąt, waga 3,24g
Funck 40.1Au, Menzel


Foto: Teutoburger122/2019/380EUR

40.1Ag 5 fenigów 1917 ∅ 18,4 srebro 2,71g, punca 800, 8-kąt
Funck 40.1Ag, MenzelFoto: maShops/Krogoll/2019/8EUR
eBay/2019/5EUR

40.2 5 fenigów 1917 ∅ 18,4 aluminium 8-kąt
Funck 40.2, MenzelFoto: eBay/gschaftlhuba/2019/3EUR

40.3a 10 fenigów 1917 ∅ 20,6 cynk 8-kąt
Nakład 100.000 szt a+b, jedynka w dacie wyraźna
Funck 40.3a, Menzel


Foto: Helmig/2019/3EUR

40.3b 10 fenigów 1917 ∅ 20,6 cynk 8-kąt
Nakład 100.000 szt a+b, jedynki w dacie niewidoczne
Funck 40.3b, Menzel


40.3Au 10 fenigów 1917 ∅ 20,6 złoto 8-kąt
Funck 40.3Au, Menzel


Foto: Teutoburger122/2019/525EUR

40.3Ag 10 fenigów 1917 ∅ 20,6 srebro, waga 3,41g, 8-kąt
Funck 40.3Ag, MenzelFoto: eBay/gschaftlhuba/2019/2EUR

40.4 50 fenigów 1917 ∅ 25,5
Nakład 100.000 szt
Funck 40.4, Menzel


40.4Au 50 fenigów 1917 ∅ 25,5 złoto
Funck 40.4Au, Menzel


Foto: Teutoburger122/2019/750EUR c.wyw.
Künker249/2014/340EUR

40.4Ag 50 fenigów 1917 ∅ 18,125,5 srebro, waga 6,91g
Funck 40.4Ag, Menzel

Foto:maShops/Schimmer/2019/19EUR

633.1 1 Not Goldmarka ∅ 31,7 brąz złocony
Funck 633.1, Menzel


Foto: Teutoburger122/2019/1500EUR c.wyw.
maShops/2019/1300EUR

633.1Ag 1 Not Goldmarka ∅ 31,7 srebro punca 800 na awersie pomiędzy t i B, waga 14,31g
Funck 633.1Ag, Menzel


Foto: Künker49/2014/650EUR .

633.1ns 1 Not Goldmarka ∅ 31,7 nowe srebro (alpaca)
Funck 633.1ns, Menzel

1 Not-Goldmarka Bielefeld – Westfalia , brąz złocony, średnica 31,7mm, waga 13,8g.
Jeden z najciekawszych propagandowych notgeldów opisany dość szczegółowo na stronie;
Blog Bernd Szarkowski-Tegtmeier