Calw

Wirtembergia - moneta miejska


73.1a 5 fenigów 1918 ∅ 18,0 żelazo
Funck 73.1a, Menzel


Foto: maShops/Krogoll/2019/3,5EUR

73.1b 5 fenigów 1918 ∅ 18,0 żelazo
Funck 73.1b, Menzel


73.1c 5 fenigów 1918 ∅ 18,0 żelazo
Foto: maShops/Krogoll/2019/4EUR

Funck 73.1c, Menzel73.2A 10 fenigów 1918 ∅ 23,0 żelazo
Foto: maShops/Krogoll/2019/26EUR

Funck 73.2A, Menzel


73.2B 10 fenigów 1918 ∅ 23,0 żelazo, otwór 1,8mm
Funck 73.2B, MenzelFoto: maShops/Kohlross/2018/8EUR

73.3a 10 fenigów 1918 ∅ 21,1 żelazo
T-K wynosi 8mm
Funck 73.3a, Menzel


73.3b 10 fenigów 1918 ∅ 21,1 żelazo
Funck 73.3b, Menzel


Foto: www.poinsignon-numismatique.fr
maShops/2019/6EUR
73.3c 10 fenigów 1918 ∅ 21,1 żelazo
Funck 73.3c, Menzel


73.3d 10 fenigów 1918 ∅ 21,1 żelazo
Funck 73.3d, Menzel


Foto: maShops/Krogoll/2019/3,5EUR

73.3e 10 fenigów 1918 ∅ 21,1 żelazo
T-K wynosi 9mm
Funck 73.3e, MenzelFoto: maShops/Krogoll/2019/7EUR

73.4 5 fenigów 1918 ∅ 18,0 cynk
Funck 73.4, Menzel


Foto: eBay/stragutha1/2019/55EUR

73.4V 5 fenigów 1918 ∅ 18,0 cynk ERROR
Funck 73.4V, MenzelFoto: maShops/Krogoll/2019/5EUR

73.5A 10 fenigów 1918 ∅ 21,3 cynk
Funck 73.5A, Menzel


73.5B 10 fenigów 1918 ∅ 21,3 cynk, odwrotka (rzadki)
Funck 73.5B, MenzelFoto: maShops/Kohlross/2019/50EUR

73.6 10 fenigów 1919 ∅ 21,3 cynk
Funck 73.6, MenzelFoto: maShops/Krogoll/2019/12EUR

73.7 1 fenig 1920 ∅ 15,5 żelazo
Funck 73.7, Menzel


Foto: maShops/Brom/2019/13,5EUR

73.8 2 fenigi 1920 ∅ 15,7 żelazo 2g
Funck 73.8, Menzel