Schlawe - Sławno

Województwo zachodniopomorskie

Emisja Rady Miejskiej

Monety wybite w firmie C.Balmberger w NorymberdzeFoto: Artur Szewczyk

Allegro/2014/208zł, Allegro/2017/255zł
1.1 50 fenigów bez daty wysok. 24,0mm, 8- kąt, żelazo,
Nakład nieznany
Odmiana; napis SCHLAWE od gwiazdki do gwiazdki 14mm
Awers - obwódka wewnętrzna z 83 perełek
Lewy romb bliżej obwódki wewnętrznej
Rewers - obwódka wewnętrzna z 79 perełek
Suchanek/Kurpiewski Z-258 poz.1 (55, 120 zł), Funck 473.1a (25EUR, 50EUR), Sikorski tom III poz. 79.1 (75 zł)Foto: Artur Szewczyk

1.2 50 fenigów bez daty, wysok. 24.0 mm, 8-kąt, żelazo,
Nakład nieznany
Odmiana; napis SCHLAWE od gwiazdki do gwiazdki 15mm
Awers - obwódka wewnętrzna z 80 perełek
Lewy romb bliżej obwódki zewnętrznej
Rewers - obwódka wewnętrzna z 79 perełek
Suchanek/Kurpiewski Z-258 poz.2 (60, 140 zł) Funck 473.1b (40EUR, 80EUR), Sikorski tom IV poz.79.2 (75 zł)