Burg auf Fehmarn

Schleswig Holstein - moneta miejskaFoto:

66.1Ag 5 fenigów 1917 ∅ 18,0 srebro
Funck 66.1Ag, Menzel


Foto:

66.1a 5 fenigów 1917 ∅18,0 cynk
S od 5 oddalone o 0,5mm
Funck 66.1a, Menzel


Foto:eBay/2020/Teutoburger/...

66.1b 5 fenigów 1917 ∅ 18,0 cynk
S od 5 oddalone o 1,0mm
Funck 66.1b, MenzelFoto:

66.2Ag 10 fenigów 1917 ∅ 23,2 srebro
Funck 66.2Ag, Menzel


Foto: maShops/Krogoll/2019/7EUR

66.2 10 fenigów 1917 ∅ 23,2 cynk
Funck 66.2, MenzelFoto:

66.3Ag 50 fenigów 1917 ∅ 20,3 srebro
Funck 66.3Ag, Menzel


Foto: maShops/Krogoll/2019/19EUR

66.3a 50 fenigów 1917 ∅ 20,3 cynk
A z lewej strony herbu
Funck 66.3a, Menzel


Foto: maShops/Krogoll/2019/22EUR

66.3b 50 fenigów 1917 ∅ 20,3 cynk
A z prawej strony herbu
Funck 66.3b, MenzelFoto: Teutoburger104/2016/80EUR

66.4a 5 fenigów 1917 ∅ 17,8 żelazo
5 nachodzi na prawą stronę S
Funck 66.4a, Menzel


66.4b 5 fenigów 1917 ∅ 17,8 żelazo
5 nachodzi na lewą stronę S
Funck 66.4b, MenzelFoto:

66.5a 10 fenigów 1917 ∅ 23,5 żelazo
1-0 0,75mm, stopa 1 oddalona o 1mm od K
Funck 66.5a, Menzel


66.5b 10 fenigów 1917 ∅ 23,5 żelazo
1-0 1,25mm, stopa 1 oddalona o 2mm od K
Funck 66.4b, Menzel


Foto: maShops/2019/Krogoll/14EUR

66.5c 10 fenigów 1917 ∅ 23,5 żelazo
1-0 1,50mm, stopa 1 oddalona o 2mm od K
Funck 66.5c, Menzel


66.5d 10 fenigów 1917 ∅ 23,5 żelazo
1-0 1,50mm, stopa 1 zaczyna się od góry K
Funck 66.5d, MenzelFoto: maShops/2019/Krogoll/24EUR

66.6 50 fenigów 1917 ∅ 20,2 żelazo
Funck 66.6, MenzelFoto: maShops/2018/Krogoll/32EUR

eBay/2019/37,5EUR
66.7 5 fenigów 1918 ∅ 18,0 żelazo
Funck 66.7, Menzel