Frankenstein - Ząbkowice Śląskie

Województwo dolnośląskie

Emisja: Miejska Kasa Pożyczkowa

Monety wybite w firmie L.Chr.Lauer w NorymberdzeFoto: Robert Krogoll maShops/2010/38EUR, Allegro/2010/78zł, Allegro/2015/57zł

1. 5 fenigów 1917 ∅ 19,3, cynk
Nakład 10.480 szt
Jedynki w dacie 1917 trafiają w perełkę
Suchanek/Kurpiewski Z-349, Funck 134.1a(25EUR, 40EUR), Sikorski tom IV poz.108.1Foto: STEFCI0- Allegro/2009/135zł, Allegro/2010/95zł, Allegro/2017/128zł

2. 5 fenigów 1917 ∅ 19,3, cynk
Nakład 100 sztuk
Fałszerstwo Roettingera - jedynki w dacie 1917 trafiają pomiędzy perełki
Funck 134.1b (20EUR), Sikorski tom IV poz.108.2Foto: Robert Krogoll ma Shops/2010/8,5EUR, Allegro/2015/53zł

3.1 5 fenigów 1917 ∅ 19,3, żelazo
Nakład poz. a i b 46.982 szt
Odmiana: 1 trafia w perełkę. Zewnętrzna obwódka rewersu - 17,5mm
Rewers 68 perełek
Nakład 46.982 egz.
Suchanek/Kurpiewski Z-350, Funck 134.3a (6EUR, 10EUR), Sikorski tom IV poz.108.5.1Foto: Robert Krogoll ma Shops/2010/8,5 euro, (Allegro/2010/38 zł)

3.2 5 fenigów 1917 ∅ 19,3, żelazo
Nakład j.w.
Odmiana: 1 trafia pomiędzy perełki. Zewnętrzna obwódka rewersu - 18,0mm
Rewers 65 perełek
Suchanek/Kurpiewski Z-350, Funck 134.3b(6EUR, 10EUR), Sikorski tom IV poz.108.5.2Foto: Robert Krogoll ma Shops/2010/34,0 Euro (Allegro/2010/16 zł)

4. 10 fenigów 1917 ∅ 20,8, 8-kąt, cynk
Nakład 10.230 szt
Rewers - 72 perełki
Suchanek/Kurpiewski Z-351, Funck 134.2a (20EUR, 35EUR), Sikorski tom IV poz.108.3Foto: eBay/balasagun/2020/30EUR

5. 10 fenigów 1917 ∅ 20,8, 8-kąt, cynk
Nakład 100 sztuk
Fałszerstwo Roettingera - rewers 74 perełki
Suchanek/Kurpiewski Z-351, Funck 134.2b (20EUR), Sikorski tom IV poz.108.4Foto: paw_pio- Allegro/2011/x zł, (Allegro/2009/52 i 64 zł)

6.1 10 fenigów 1917 ∅ 20,8, 8-kąt, żelazo (9 odmian stempla)
Nakład 77.641 szt
Rewers - 55 perełek, pod datą 6 perełek
Awers 42 perełki wewnętrzne, 56 zewnętrznych
Suchanek/Kurpiewski Z-352 (20, 40 zł), Funck 134.4e (6EUR, 9EUR)), Sikorski tom IV poz.108.6.5 (15 zł)Foto: Sokrates-S1- Allegro/2010/90zł, Allegro/2015/91zł

6.2 10 fenigów 1917 ∅ 20,8, 8-kąt, żelazo
Rewers - 65 perełek, pod datą 6 perełek
Awers 42 perełki wewnętrzne, 56 zewnętrznych
Funck 134.4b (6EUR, 9EUR), Sikorski tom IV poz.108.6.2Foto: romank1- Allegro/2010/30 zł

6.3 10 fenigów 1917 ∅ 20,8, 8-kąt, żelazo
Rewers - 67 perełek, pod datą 7 perełek
Jedynka daty trafia w perełkę
Awers 42 perełki wewnętrzne, 56 zewnętrznych
Funck 134.4c (12EUR, 18EUR), Sikorski tom IV poz.108.6.3Foto: piastK- Allegro/2010/40 zł

6.4 10 fenigów 1917 ∅ 20,8, 8-kąt, żelazo
Rewers - 67 perełek, pod datą 6 perełek
Jedynka daty trafia pomiędzy perełki, a data blisko perełek (0,25mm)
Awers 42 perełki wewnętrzne, 56 zewnętrznych
Funck 134.4, Sikorski tom IV poz.108.6.3Foto: paw_pio- Allegro/2015/124zł

6.5 10 fenigów 1917 ∅ 20,8, 8-kąt, żelazo
Rewers - 68 perełek, pod datą 7 perełek
Drugie A w SPARMARKE trafia w perełkę
Awers 42 perełki wewnętrzne, 56 zewnętrznych
Funck 134.4, (8EUR, 12EUR) Sikorski tom IV poz.108.6.3Foto: romank1- Allegro/2010/40zł, Allegro/2013/64zł, Allegro/2014/44zł

6.6 10 fenigów 1917 ∅ 20,8, 8-kąt, żelazo
Rewers - 68 perełek, pod datą 7 perełek
Drugie A w SPARMARKE trafia pomiędzy perełki
Awers 42 perełki wewnętrzne, 56 zewnętrznych
Funck 134.4, (8EUR, 12EUR) Sikorski tom IV poz.108.6.3


Wymieniane są jeszcze 3 odmiany:
data w odległości 0,25mm od perełek, litera F dotyka perełek,
(brak materiału porównawczego)