Landeck - Lądek Zdrój

Województwo dolnośląskie


25 Pf emisja z 11 marca 1921, Zakład przyrodoleczniczy Wojciech dawniej Marienbad

Emisja Rady Miejskiej

Monety wybite w firmie L.Chr.Lauer w NorymberdzeFoto: mareksiwuch- Allegro/2010/29 zł, MaShops/2014/13EUR, Winter/2018/15EUR

1. 5 fenigów bez daty ∅ 17,8 , cynk
Nakład 66.200 egz.
Suchanek/Kurpiewski Z-156 (30, 60 zł), Funck 267.1 (8EUR, 15EUR), Sikorski tom II poz. 49.1 (25 zł)Foto: Robert Krogoll- Ma Shops/2010/20EUR,
(Allegro 2010/38 zł), (eBay/2014/20EUR), maShops/2017/19EUR, eBay/2018/12EUR

2.1 10 fenigów bez daty ∅ 20,2 ,cynk
Odmiana -rewers: odstęp 1-0 wynosi 0,5mm
Suchanek/Kurpiewski Z-157 (30, 60 zł), Funck 267.2a (16EUR, 25EUR), Sikorski tom II poz. 49.2.1 (35 zł)Foto: Robert Krogoll- Ma Shops/2010/20EUR, MaShops/2017/20EUR, (Allegro 2011/50zł), eBay/2017/16EUR,24EUR

2.2 10 fenigów bez daty ∅ 20,0 , cynk, waga 2,0g
Odmiana -rewers: odstęp 1-0 wynosi 1,0mm
Suchanek/Kurpiewski Z-157 (30, 80 zł), Funck 267.2b (16EUR, 25EUR), Sikorski tom II poz. 49.2.2 (70 zł)