ISNY i. Allgäu

WirtembergiaIsny Espanntor- Strasse
Foto: Bartko-Reher/eBay/13EUR
Foto: maShops/MGM/2020/12€

229.1   25 fenigów 1918 ∅ 20,4 cynk,
Funck 229.1Foto: maShops/Brom/2020/15€

229.2   50 fenigów 1918 ∅ 24,26 cynk, waga: 2,40g
Funck 229.2