Alsfeld


Hesja - Alsfeld moneta miejskaFoto:WAGO51/2015/10EUR lot

10.1a 5 fenigów ∅ 17,5 cynk
górna część 5 falista
Funck 10.1a Menzel


Foto:WAGO51/2015/10EUR lot

10.1b 5 fenigów ∅ 17,5 cynk
górna część 5 prosta
Funck 10.1b MenzelFoto: eBay/liberty_12/2019/2,10EUR

10.2Aa 10 fenigów ∅ 19,7 cynk
1-0 wynosi 0,75mm, ogonek jedynki długi
Funck 10.2Aa Menzel


Foto:WAGO51/2015/10EUR lot

10.2Ab 10 fenigów ∅ 19,7 cynk
1-0 wynosi 1,75mm, ogonek jedynki krótki
Funck 10.2Ab Menzel


10.2B 10 fenigów ∅ 19,7 cynk jednostronna Av.
Funck 10.2B, MenzelFoto: maShops/Kohlross/2019/5EUR

10.3 50 fenigów ∅ 22,8 cynk
Funck 10.3, MenzelFoto: Münzenhandlung Harald Möller Aukcja 71/2018/120EUR oferta

10.4 50 fenigów ∅ 22,8 żelazo
Funck 10.4, Menzel