Bnin - Bnin

(od 1961 roku dzielnica Kórnika)

Województwo wielkopolskie


Foto: www.kornik.info - BNIN Hotel NowakEmisja Rady Miejskiej


Foto: Lanz- eBay/2010/33 EUR

1.1 5 fenigów 1917 ∅ 17,8 , waga 1.3g , cynk niklowany
Funck 48.1a (40EUR, 70EUR), Suchanek Z-6 (80zł, 120zł, 300zł}Foto: Arkadiusz Gościnny-

1.2.1 5 fenigów 1917 ∅ 17,8 , cynk
Nakład nieznany.
Fałszerstwo Roettingera,
Funck 48.1b ( 30EUR), Sikorski tomI. poz.3


Foto: WAG56/2015- lot 5+50Pf - 175EUR

1.2.2 5 fenigów 1917 ∅ 17,8 , cynk, punca F
Nakład nieznany.
Fałszerstwo Roettingera,Foto: Lanz- eBay/2010/34EUR, eBay/2011/94EUR, eBay/2015/86EUR, RDA8/2021/590zł

2.1 10 fenigów 1917 ∅ 20,0 ,waga 1,6g , cynk niklowany
Nakład nieznany,
Suchanek Z-7 (70zł, 100zł,250zł), Funck 48.2Aa (40EUR, 70EUR), Sikorski 3.2


2.2 10 fenigów 1917 ∅ 20,0 ,cynk
Różnice nieznane (smugi na blasze) fałszerstwo Roettingera
Funck 48.2Ab (30EUR),Foto: Hirsch Aukcja 267/2010/310 EUR
Teutoburger Auktion 104/2016/1250EUR

2.3 10 fenigów 1917 - data pod liczbą 10 ∅ 20,0 ,cynk
Nakład nieznany. Wczeœniej moneta ta była klasyfikowana jako fałszerstwo Roettingera
Jest to prawdopodobnie błąd produkcyjny. Rewers pochodzi ze stempla monety 10Pf Gubin - Funck 178.1
Sikorski 3.3, Funck 48.2B (1500EUR, 2500EUR)Foto: pienwoj- Allegro/2010/420 zł

3.1 50 fenigów 1917 ∅ 23,0 , cynk niklowany
Nakład nieznany, zdarzają się jednostronnie niklowane
Suchanek Z-8 (70zł, 140zł, 350zł), Funck 48.3a (40EUR, 70EUR), Sikorski 3.4Foto: Lanz- eBay/2010/37EUR

3.2 50 fenigów 1917 ∅ 23,0 ,waga 2,8g ,cynk
Nakład nieznany, fałszerstwo Roettingera, blacha naturalna
Funck 48.3b (30EUR),


Aukcja 267/2010 Hirsch lot - pozycje 48.1B, 48.2B, 48.3B, 48.3C razem 150EUR + 22%
WAG72/2015/200EUR (3 sztuki)