Aschaffenburg

Bawaria

Emisja miasta AschaffenburgFoto: WAG29/2013/135EUR
Teutoburger110/2017/270EUR

23.1Ag 5 fenigów ∅ 19,5 srebro waga 2,56g
Funck 23.1Ag, MenzelmaShops/Krogoll/2019/14EUR
eBay/2019/groschen-kabinett/18EUR

23.1Aa 5 fenigów ∅ 19,5 cynk
Brak punktów przed i za PFENNIG
Funck 23.1Aa, Menzel


23.1Ab 5 fenigów ∅ 19,5 cynk
Punkty 0,5mm ponad napisem PFENNIG
Funck 23.1Ab, Menzel


23.1Ac 5 fenigów ∅ 19,5 cynk
Punkty w górnej linii napisu PFENNIG
Funck 23.1Ac, Menzel

23.1Ad 5 fenigów ∅ 19,5 cynk
Punkty w górnej linii napisu PFENNIG
Funck 23.1Ad, Menzel

23.1Ae 5 fenigów ∅ 19,5 cynk
Punkty w górnej linii napisu PFENNIG
Funck 23.1Ae, Menzel


23.1Af 5 fenigów ∅ 19,5 cynk
Punkty w środkowej linii napisu PFENNIG
Funck 23.1Af, Menzel

23.1Ag 5 fenigów ∅ 19,5 cynk
Punkty w środkowej linii napisu PFENNIG
Funck 23.1Ag, Menzel


eBay/shwade2016/2020/7EUR
23.1Ah 5 fenigów ∅ 19,5 cynk
Punkty w środkowej linii napisu PFENNIG
Fala 5 ma 5mm, odległość punkt-punkt 11,5mm
Funck 23.1Ah, Menzel

23.1Ai 5 fenigów ∅ 19,5 cynk
Punkty w środkowej linii napisu PFENNIG
Funck 23.1Ai, Menzel

23.1Ak 5 fenigów ∅ 19,5 cynk
Punkty w środkowej linii napisu PFENNIG
Funck 23.1Ak, MenzelFoto: eBay/parkboutique/2019/3,90EUR

23.1Al 5 fenigów ∅ 19,5 cynk
Punkty poniżej dolnej linii napisu PFENNIG
Funck 23.1Al, Menzel

23.1Am 5 fenigów ∅ 19,5 cynk
Punkty poniżej dolnej linii napisu PFENNIG
Funck 23.1Am, Menzel


maShops/Krogoll/2019/3,50EUR

23.1An 5 fenigów ∅ 19,5 cynk
Punkty poniżej dolnej linii napisu PFENNIG
5 nachodzi na C, długość fali 5 wynosi 4,5mm
Funck 23.1An, Menzel


23.1B 5 fenigów ∅ 19,5 cynk
Otwór 1,8mm w dolnej części monety
Funck 23.1B, MenzelFoto: Teutoburger110/2017/60EUR
maShops/Krogoll/2019/40EUR

23.1C 5 fenigów ∅ 19,5 cynk
Napis PFENNIG bez P ( wynik zapchanego stempla)
Funck 23.C, Menzel

23.1D 5 fenigów ∅ 19,5 cynk
Moneta jednostronna (Aw. z cyfrą 5)
Funck 23.1D, Menzel
Foto: Teutoburger110/2017/320EUR

23.2Ag 10 fenigów ∅ 21,5 srebro, waga 3,79g
Funck 23.Ag, MenzelFoto:eBay/coinfreak2017/2019/1,5EUR

23.2Aa 10 fenigów ∅ 21,6 cynk niklowany
Punkty poniżej PFENNIG, 1 pod C,
lewa wieża kamienna, podstawa wieży na 5 punktach
Funck 23.2Aa, Menzel

23.2Ab 10 fenigów ∅ 21,6 cynk
Punkty poniżej PFENNIG, 1 pod C,
podstawa wieży na 4 punktach
Funck 23.2Ab, Menzel


23.2Ac 10 fenigów ∅ 21,6 cynk
Punkty w środku PFENNIG, 1 pod C, Funck 23.2Ac, Menzel


Foto:eBay/groschen-kabinett/2019/5EUR

23.2Ad 10 fenigów ∅ 21,6 cynk niklowany
Punkty w środku PFENNIG, 1 pod C, stopa 1 nad PFE,
lewa wieża kamienna, podstawa wieży na 7 punktach
Funck 23.2Ad, Menzel

23.2Ae 10 fenigów ∅ 21,6 cynk
Punkty w środku PFENNIG

lewa wieża gładka
Funck 23.2Ae, Menzel

23.2Af 10 fenigów ∅ 21,6 cynk
Punkty w środku PFENNIG
Funck 23.2Af, Menzel


Foto: paw_pio/ 12zł

23.2Ag 10 fenigów ∅ 21,6 cynk
Punkty w środku PFENNIG, pod lewą wieżą 5 punktów
Funck 23.2Ag, Menzel


Foto: maShops/Dirk Löbers/2024/5EUR
Inna odmiana . Na wieżach wyłącznie kule.
23.2Ah? 10 fenigów ∅ 21,6 cynk
Punkty w środku PFENNIG
Funck 23.2Ah, Menzel

23.2Ai 10 fenigów ∅ 21,6 cynk
Punkty w środku PFENNIG
Funck 23.2Ai, Menzel

23.2Ak 10 fenigów ∅ 21,6 cynk
Punkty w środku PFENNIG
Funck 23.2Ak, Menzel

23.2Al 10 fenigów ∅ 21,6 cynk
Punkty w środku PFENNIG
Funck 23.2Al, Menzel

23.2Am 10 fenigów ∅ 21,6 cynk
Punkty w środku PFENNIG
Funck 23.2Am, Menzel

23.2An 10 fenigów ∅ 21,6 cynk
Punkty w środku PFENNIG
Funck 23.2An, Menzel


Foto: maShops/Krogoll/2019/4EUR

23.2Ao 10 fenigów ∅ 21,6 cynk,
Punkty w środku PFENNIG, 1 pod SC, odległość 1-0 wynosi 1,5mm
Funck 23.2Ao, Menzel


Foto: eBay/2020/9,9EUR

23.2Ap 10 fenigów ∅ 21,6 cynk
* PFENNIG *
Funck 23.2Ap, MenzelFoto: maShops/Krogoll/2019/12EUR
eBay/groschen-kabinett/2019/22,5EUR
eBay/2020/14EUR

23.2B 10 fenigów ∅ 21,6 cynk,
Brak N w ASCHAFFENBURG
Funck 23.2B, MenzelFoto: maShops/MGM/2019/50EUR
Teutoburger110/2017/50EUR oferta

23.3 10 fenigów ∅ 21,6 żelazo, waga 3,79g
Funck 23.3, Menzel