Neisse - Nysa

Województwo opolskie
Herb Nysy przedstawia sześć białych kwiatów lilii, górny rząd o trzech, środkowy o dwóch kwiatach, pod nimi kwiat pojedynczy; pole herbowe koloru czerwonego. Wywodzi się z herbu Księstwa Nyskiego.

Emisja: Rada Miasta

Monety wybite w firmie Kugel & Fink w LüdenscheidFoto: romank1- Allegro/2010/35 zł

1. 10 fenigów bez daty ∅ 20,0 żelazo
Nakład 101.800 szt
Suchanek/Kurpiewski Z-210 (18, 30 zł), Funck 360.1 (6EUR, 10EUR), Sikorski tom III poz. 65.1 (15 zł)

występują także niklowane

Nie wyróżnia się odmiany 10 fenigówki. W tym egz. odległość T od perełek znacznie większa.Foto: Lanz eBay/2012/12EUR, (Allegro 2011/92 zł), (Allegro/2012/57zł)

2.1 50 fenigów bez daty ∅ 23,0, żelazo, 3,3g
Nakład 19.108 szt )
Suchanek/Kurpiewski Z-211 (20, 40 zł), Funck 360.2 (15EUR, 25EUR), Sikorski tom III poz. 65.2(35 zł)


2.2 50 fenigów bez daty ∅ 23,0, żelazo,
Funck wymienia również tę monetę w wersji nowego bicia przez Roettingera. Wybite albo tymi samymi stemplami lub różnice nie są do tej pory znane.
Seria monet kolekcjonerskich wybitych w 1921 roku w firmie L.Chr.Lauera w Norymberdze. Stemple wykonał grawer Wrede
"Realizacja pierwszego zamówienia w mennicy L. Chr. Lauer z Norymbergi nastąpiła w dniach 4-12 listopada 1921 r. Już 22 listopada, magistrat zadekretował: „nie dawać nowych monet w obieg, ale pozwolić na sprzedaż przez lokalny bank w cenie 5 marek za całą serię 5 sztuk”. Drugie zamówienie złożono 16 grudnia 1921 roku i w lutym 1922 przystąpiono do sprzedaży kompletu 5 sztuk w cenie 10 marek "
Edward Hałajko Muzeum Powiatowe w Nysie


Foto: numizmatyk-eu Allegro/2009/148zł, eBay/2017/31EUR

3.1 50 fenigów 1921 ∅ 24,0, aluminium

Nakład 4.035 szt )
Suchanek/Kurpiewski Z-212 (60, 100 zł), Funck 360.3a (15EUR, 25EUR), Sikorski tom III poz. 65.3 (70 zł)


Budynek starej wagi miejskiej (ALTE WAGE)
Dom Wagi Miejskiej wybudowano w latach 1602-1604, ufundowany został przez biskupa Jana Sitscha. Mieściła się tu siedziba zarządu administracyjnego księstwa biskupiego oraz izba miar i wag. Z czasem budowla ta stała się symbolem kwitnącego w Nysie handlu. W dwuarkadowym podcieniu znajdowała się urzędowa waga towarowa, przechowywano tu także wzorzec miary łokcia.
Foto: numizmatyk-eu- Allegro 2009/158 zł

3.2 50 fenigów 1921 ∅ 24,0, aluminium
Nakład 4.065 szt )
Suchanek/Kurpiewski Z-213 (60, 100 zł), Funck 360.3a (15EUR, 25EUR), Sikorski tom III poz. 65.3 (70 zł)


Pocztówka pochodzi z portalu fotopolska
Pałac Biskupi w Nysie - okazała budowla, pełniąca w przeszłości funkcję rezydencji biskupów wrocławskich w Nysie jako stolicy będącego w ich władaniu księstwa. Reprezentacyjny pałac miejski zaliczany do czołowych dzieł śląskiej architektury barokowej. Obecnie siedziba muzeum.
Foto: paw_pio - Allegro2008/255zł, eBay/2017/31EUR

3.3 50 fenigów 1921 ∅ 24,0, aluminium
Nakład 4.050 szt )
Suchanek/Kurpiewski Z-214 (60, 100 zł), Funck 360.3a (15EUR, 25EUR), Sikorski tom III poz. 65.3 (70 zł)


Pocztówka pochodzi z portalu fotopolska

Dzwonnicę przy kościele św. Jakuba w Nysie rozpoczęto budować w 1474 w czasie panowania biskupa Rudolfa von Rüdesheim (1468-1482). Budowniczym pierwszych dwóch kondygnacji był Mikołaj Hirz, mistrz budowlany sprowadzony prawdopodobnie z Nadrenii. Nazwiska biskupa i budowniczego zachowane są na tablicach fundacyjnych nad wejściem i pod głównym oknem dzwonnicy. Trzecią kondygnację wybudowano w roku 1493. Był to czas rządów biskupa Jana IV Rotha (1482-1506). Kondygnacja czwarta została wzniesiona w 1516 roku z fundacji biskupa Jana Turzo (1506-1520). Zaplanowane były jeszcze dwie kondygnacje. W tym czasie kończył się jednak "gotycki zapał budowlany" a "pieniądz się zepsuł". Nie kontynuowano więc prac przy dzwonnicy a zebrane już materiały przeznaczono na budowę kamiennego mostu niedaleko Bramy Wrocławskiej. Dzwonnica, usytuowana w sąsiedztwie pn.-zach. narożnika kościoła św. Jakuba, jest późnogotycka, wolnostojąca jak włoska campanilla. Murowana z cegły, z okładziną kamienną, kwadratowa, czterokondygnacyjna, opięta w narożnikach parami wydatnych uskokowych szkarp. Przy szkarpie od pd.-zach. wielobocznie występująca wieżyczka z kamienną klatką schodową sięgająca aż na taras dzwonnicy.
Wnętrze dzwonnicy zabudowane było drewnianą więźbą, na poszczególnych piętrach wisiały dzwony. Do pierwszej wojny światowej było ich osiem. Wśród nich największy "św. Jakub", ważący 8200 kg, odlany w Nysie w 1494 roku przez nyskiego ludwisarza Bartłomieja Lindenradta. Rekwizycje wojenne pozbawiły dzwonnicę dzwonów, pozostał tylko "św. Jakub", który stopił się w czasie pożaru dzwonnicy w 1945 roku. W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, z resztek stopionego, we wnętrzu tej dzwonnicy, odlano dwa nowe dzwony. Obecnie na czwartej kondygnacji znajduje się dziewięć dzwonów oraz zegar z kurantem ufundowany w 2003 roku przez Radę Miejską i Burmistrza Nysy. ( za http://www.bazylika-nysa.pl)
Foto: numizmatyk-eu Allegro 2009/213zł, eBay/2017/30EUR

3.4 50 fenigów 1921 ∅ 24,0, aluminium
Kościół św. Krzyża ( Kreuzkirche) aktualnie p.w.św. Piotra i Pawła
Nakład 4.000 szt )
Suchanek/Kurpiewski Z-215 (60, 100 zł), Funck 360.3a (15EUR, 25EUR), Sikorski tom III poz. 65.3 (70 zł)


Pocztówka pochodzi z portalu fotopolska

Na monecie przedstawiony jest dawny Kościół zakonu bożogrobców. Wzniesiony w latach 1720-1727 wg planów architekta Michała Kleina. Perła Baroku.
We wnętrzu iluzjonistyczne polichromie wykonane w 1730 roku przez braci Feliksa Antoniego i Krzysztofa Tomasza Schefferów.
Obok koœcioła klasztor bożogrobców z lat 1708-1713.
Foto: numizmatyk-eu Allegro 2009/105zł, eBay/2017/28EUR

3.5 50 fenigów 1921 ∅ 24,0, aluminium
Nakład 4.020 szt )
Suchanek/Kurpiewski Z-216 (60, 100 zł), Funck 360.3a (15EUR, 25EUR), Sikorski tom III poz. 65.3 (70 zł)Piękna Studnia - Schöner Brunnen zwieńczona austriackim orłem wykonana w 1686 roku w warsztacie ślusarskim Wilhelma Hellewega. Ten artysta rzemieślnik pochodził z Westfalii. Urodził się około 1650 roku w miejscowiośći Stromberg. Od 1677 roku zajmował stanowisko zarządcy mennicy książęco- biskupiej w Nysie, na które powołał go biskup wrocławski Fryderyk, landgraf Hesji. Fundatorem obudowy studni był ówczesny burmistrz Nysy Kasper Naas. Studnia jest jedną z kilku dawnych studni miejskich, jej głębokość to 7 m. Cembrowina wykonana jest ze sławniowickiego marmuru, a zdobią ją główki aniołków, postaci smoków i innych tworów. (z opracowania Krzysztofa Pawlika- historyka muzeum w Nysie)
Zapraszam do obejrzenia Pięknej Studni na portalu fotopolska