Blankenburg Bad

Schwarzburg - Rudolstadt - moneta miejska

Friedrich Wilhelm Fröbel (1782-1852), twórca nowego spojrzenia na wychownie wczesnoprzedszkolne dzieci. Poszanowanie ucznia miało być wyznacznikiem jego nauczania. Gry towarzyskie, zwiedzanie pracowni, obserwacje przyrody , wykorzystywanie prostych materiałów do poznawania świata. Stworzył tzw Kindergarten. Metody jego nauczania rozpowszechniły się w całej Europie.


Foto:

45.1a 10 fenigów bez daty ∅ 20,0 żelazo
Funck 45.1a, Menzel


Foto: Allegro/2018/5zł

45.1b 10 fenigów bez daty ∅ 20,0 żelazo
Funck 45.1b, Menzel


Foto:

45.1c 10 fenigów bez daty ∅ 20,0 żelazo
Funck 45.1c, MenzelFoto: maShops/2019/25EUR

45.2 50 fenigów bez daty ∅ 22,4 żelazo
Funck 45.2, MenzelFoto:

45.3a 10 fenigów 1921 ∅ 20,0 żelazo
Funck 45.3a, Menzel


Foto: Allegro/2018/5zł

45.3b 10 fenigów 1921 ∅ 20,0 żelazo
Funck 45.3b, Menzel


Foto:

45.3c 10 fenigów 1921 ∅ 20,0 żelazo
Funck 45.3c, Menzel


Foto:

45.3d 10 fenigów 1921 ∅ 20,0 żelazo
Funck 45.3d, MenzelFoto: Allegro/2019/10zł
maShops/2019/8,5EUR

45.4 50 fenigów 1921 ∅ 22,4 żelazo
Funck 45.4, MenzelFoto: Oldthing/2019/10EUR

eBay/2019/14EUR
45.5 50 fenigów 1921 ∅ 23,9 żelazo
Funck 45.5, Menzel